Rút Ngắn Thời Gian Vay & Tiết Kiệm Lãi Suất Vay

Dated: February 19 2020

Views: 1491

Làm sao rút ngắn thời gian trả tiền vay nhà? Cách nào để giảm lãi suất tốt nhất? Trả tháng 13 có lợi gì? Nên refiniance từ 30 năm xuống 15 năm? ...là một trong nhiều câu hỏi mà khách mua nhà thường hỏi Lộc. Nay nhân tiện có khách có những thắc mắc tương tự, nên ghi chú ở đây, để ai cần tham khảo.
Full Disclosure: Lộc là Realtor, không có bằng cho vay. Nên những chia sẻ ở đây dựa vào kinh nghiệm hiểu biết hiện tại, mang tính tham khảo. Để có được cập nhật hiện hành nhất, quý bạn cần hỏi Lender của mình.
Shorten Mortgage Life
Trả tháng 13 cách nào và giảm bao nhiêu thời gian và lãi suất?
Cách thứ nhất là bạn trả 2 tuần một lần, nghĩa là mỗi 2 tuần bạn trả 477.42. Như vậy tổng cộng mỗi năm bạn trả được 26 lần, tương đương 13 tháng. Thay vì mỗi tháng 1 lần, bạn trả 12 tháng cho mỗi năm.
Cách thứ hai là mỗi cuối năm, bạn trả hai tháng; ví dụ, cứ mỗi tháng 12 bạn trả 1,909.66.
Theo công thức, nếu mỗi năm bạn đều duy trì được 13 tháng, thì thời gian rút ngắn còn 24 năm 10 tháng. Lãi suất giảm được 23,063.33.
Nhiều nguồn tin nói sẽ rút còn 21 năm hay 19 năm, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào khoản vay và lãi suất của bạn. Cứ bỏ vào công thức để có kết quả hoạch định đúng với khoản vay của mình.
Trả thêm mỗi tháng một ít thì sao?
Giả sử mỗi tháng bạn trả thêm $200, theo công thức thì thời gian 30 năm, sẽ rút ngắn còn 20 năm 7 tháng. Lãi suất giảm được 44,929.01.
Lưu ý: Khi bạn trả tiền mỗi tháng, bạn cần ghi rõ vào chú là “Apply additional $200 toward principal” (tạm dịch: trả thêm 200 vào tiền gốc). Nếu bạn trả bằng check thì ghi vào mục Memo or For.
Trả một khoản lớn một lần thì sao?
Giả sử bạn có $15,000 trả thêm một lần như trường hợp ví dụ này, thời gian từ 30 năm, bạn giảm xuống còn 25 năm, và lãi suất giảm được 30,767.49.
Muốn chuyển từ 30 năm còn 15 thì sao?
Hỏi Lender của bạn. Quy trình đơn thuần là refinance, và công ty cho vay sẽ xét hồ sơ của bạn dựa vào những yếu tố tương tự, như thu nhập, tiền nợ, đểm credit...Điểm bạn cần lưu ý là, khi giảm thời gian vay, cũng đồng nghĩa khoản thanh toán mỗi tháng sẽ cao hơn. Tham khảo với lender của bạn để xem mức lãi suất tại thời điểm bạn có âm mưu refinance thì lãi suất có cạnh tranh và có nên hay không, bởi lẽ khi refinance, bạn sẽ cần trả chi phí nhất định.
Bạn muốn biết khả năng của bạn có thể giảm bao nhiêu năm, bao nhiêu lãi suất, làm sao?
Hỏi lender của bạn. Hoặc gởi Lộc thông tin cần thiết như tổng tiền vay còn lại, lãi suất, còn bao nhiêu năm, muốn trả thêm mỗi tháng bao nhiêu hoặc mỗi năm bao nhiêu hoặc tháng 13...Lộc gởi báo cáo tham khao.
Tóm lại, bạn vẫn nên tham khảo với lender của mình. Lộc chỉ chia sẽ mốt tí chút hiểu biết để trả lời những théc méc phổ thông của người đi vay, không nhằm mục đích lôi kéo khách vay (không phải chuyên môn của Lộc).
Blog author image

Loc Tran Realtor

Loc Tran, proudly with eXp Realty, enjoys helping Texas real estate buyers, sellers and investors. #ASKLOCRealEstate for the greater home solution. Loc intents to build forever relationship with peopl....

Latest Blog Posts

Virtual Showings

Covid-19 pandamic affects our home buyers and sellers badly. Many sellers may not want too many strangers enter their home, and many buyers are afraid of traveling or meeting more people. Virtual

Read More

COVID-19 DON"T AND WHY

DON’T skip the flu shot. The symptoms of COVID-19 and flu overlap enough that it can complicate diagnosis. If you’ve had a flu shot, you’re less likely to catch the flu or

Read More

Why Work With An SRS?

What you can expect?An SRS is a trained seller client advocate who knows the importance of your specific needs and will guide you through each step of the selling process.An SRS is extensively

Read More

Rút Ngắn Thời Gian Vay & Tiết Kiệm Lãi Suất Vay

Làm sao rút ngắn thời gian trả tiền vay nhà? Cách nào để giảm lãi suất tốt nhất? Trả tháng 13 có lợi gì? Nê

Read More